Gemeente Bergen | Bergen (L)

Participatie-campagne Bergen Zaait

concept | vormgeving | organisatie

Opdracht: Ontwikkel een concept voor een bijeenkomst waar inwoners van de gemeente Bergen elkaar treffen en samen aan de slag gaan met ideeën om inwoners te enthousiasmeren en activeren: inwoner- en cliëntparticipatie in het sociaal domein. De opdracht bestaat uit enkele deelopdrachten: Ontwerp een merk voor de dag als geheel. Zoek daarbij naar wat de onderdelen op de dag zelf met elkaar verbindt. Ontwerp een verleidingscampagne om inwoners naar de bijeenkomst te krijgen. Ontwerp een concept op procesniveau waarbij bestaande initiatieven zich presenteren en elkaar inspireren. Maak een link met de resultaten van de bijeenkomst!