Gemeente Bergen | Gemeente Bergen

Energielandgoed Wells Meer

vormgeving

Gemeente Bergen wil in 2030 als eerste gemeente in Limburg energieonafhankelijk zijn. Om deze ambitie te bereiken, is het overkoepelende programma VerduurSAMEN2030 opgezet. Dit betekent dat de volledige energieopwekking plaatsvindt binnen de eigen gemeentegrenzen. Het totale verbruik van de gemeente is 1,74 Petajoule. Met de ontwikkeling van het grootschalige Energielandgoed Wells Meer doet zich een unieke kans voor om in één keer 50% van de genoemde ambitie te verwezenlijken, oftewel 0.87 Petajoule op te wekken. Energieonafhankelijk betekent dat er binnen de gemeente altijd voldoende eigen opgewekte energie aanwezig is. Met eigen opgewekte energie bedoelen we energie van bronnen afkomstig uit de eigen gemeente. Deze verandering vraagt om inzet van iedereen die ook in de toekomst prettig wil wonen.

Om deze boodschap herkenbaar te communiceren ontwikkelde Marker ontwerp een herkenbaar logo en bijpassende huisstijl.