Master Track | Eindhoven

Master Track

concept | vormgeving | webdesign

Master Track reist met onderwijshelden. Ze gaan een soort van backpacken met collega’s in het onderwijs naar de moederlanden van ouders. Ze trekken samen op om antwoord te vinden op het lerarentekort en ongelijke kansen. Omdat ze de toekomst weer in de ogen van professionals en leerlingen willen zien. Deelnemers aan Mastertrack gaan genieten van het onbekende en dagen het normale uit. Ze maken een safari door de wijk met nieuwe medewerkers om beter te kunnen aansluiten bij de leefwereld van leerlingen. Of creëren echte ontmoetingen in de klas, teamkamer of op het plein. Tijdens elke Master Track wordt meer en meer duidelijk waar het echt om gaat in het onderwijs en werk: leren van het avontuur, inspiratie en relatie. Na afloop vertellen deelnemers een nieuw doorleefd verhaal over ‘Dit zijn wij, dit maakt ons werk de moeite waard, wij kunnen de toekomst aan!’ Of het makkelijk wordt? Nee. Waanzinnig? Zeker.

Marker Ontwerp realiseerde het logo, de huisstijl, website en alle communicatiemiddelen om deze 'reis' onvergetelijk te maken.