NVZ | Utrecht

RN2Blend

ontwerp

RN2Blend is een in aard en omvang uniek programma dat in de komende jaren de implementatie van functiedifferentiatie in ziekenhuizen en umc’s wetenschappelijk onderzoekt en begeleidt. Het laat zien welke veranderingen ontstaan in de verpleegkundige praktijk en beroepsontwikkeling voor mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen. Het programma levert resultaten op voor de gehele zorg en is daarmee van belang voor iedereen die bij verpleegkunde betrokken is. RN2Blend geeft de ontwikkeling van het verpleegkundige beroep wetenschappelijke onderbouwing en legitimatie.

Om het onderzoeksprogramma een eigen gezicht te geven ontwikkelde Marker Ontwerp het logo en bijpassende huisstijl(onderdelen).